Nike SB Koston 1 “Tiffany”

Definitely going to cop me a pair.